Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Leder och naturstigar

Vandrare på Gästrikeleden Här presenteras vandringslederna Gästrikeleden och Helgonleden samt naturstigar som finns runt om i kommunen.

Vandringsled som sträcker sig 270 km runt i Gästrikland. Anslutningsleder och rundslingor finns.

Tillgänglighetsanpassad naturstig på Eskön med rast- och grillplatser.

En tre kilometer lång rundslinga med informationstavlor som handlar om naturens historia och skogens liv.

Naturstig runt ön med många utsiktsplatser mot havet. Grillplatser och vindskydd.

Naturstig med grillplatser och vindskydd.

Länsstyrelsen Gävleborg förvaltar och sköter leden. För mer information kontakta länsstyrelsen Gävleborg.

Naturstigar med rast- och grillplatser. Här kan du också titta på en mängd olika träd, buskar och rosor.

En 1.5 km lång naturstig i en historisk miljö.

Pilgrimsled som passerar genom Gävle. Helgonleden är en vandringsled för pilgrimer och andra som vill vandra eller rida.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-16