Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Lokalhistoria och släktforskning

Forska i din släkts historia och hembygd.

Gästrikesamlingen

Här finns litteratur och tidskrifter som på något sätt berör Gävleborgs län. Här kan du hitta levnadsbeskrivningar av kända Gävlebor och länsbor, historik över skolor, företag, idrottsföreningar, byggnader och mycket annat. Nästan allt går att låna hem, det finns i regel två exemplar av varje bok. Ett referensexemplar - ej hemlån - ska alltid finnas tillgängligt i Gästrikerummet.

Släktforskning och dagstidningar på mikrofilm

Stadsbiblioteket kommer inom kort att få två släktforskardatorer med placering på entréplanet i anslutning till våra andra bokningsbara datorer.

Om du vill läsa gamla dagstidningar på mikrofilm får du vända dig till Arkiv Gävleborg. De har två mikrofilmsläsare (utan kopieringsmöjligheter) och hjälper även till att beställa hem dagstidningsfilm från andra delar av landet. Mer information finns på Arkiv Gävleborgs hemsida.

Lästips


I Gästrikerummet finns mycket material för släkt- och hembygdsforskaren, exemplevis:

  • Sveriges släktregister
  • "Min släkt" (vissa socknar i Gästrikland och Hälsingland)
  • Gårdarna i Gävleborgs län
  • Hedesunda släktbok
  • Döda i Hedesunda

På avdelningen Ld (=genealogi) finns biografiska lexikon, matriklar, herdaminnen, adels- och släktkalendrar och böcker om vallonsläkter. Det finns även handböcker om hur man släktforskar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12