Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Trafikstrategi

Gävles kommuns trafikstrategi beskriver den riktning kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågor de kommande åren.

Strategin består av två delar; del 1 Vision och mål samt del 2 Handlingsplan.

Syftet med trafikstrategin är i huvudsak:

  • Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att man ska uppnå ett hållbart, attraktivt samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
  • Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna och tydliggör dessa i sammanvägningen med andra intressen i planeringen.

Trafikstrategi del 1 - Vision och mål

Del 1 av trafikstrategin antogs den 3 mars 2008 av kommunfullmäktige. Den motsvarar strategidelen, det vill säga en formulering om vad man vill uppnå i form av vision och mål för transportsystemet.

Trafikstrategi del 2 - Handlingsplan

Del 2 är en övergripande handlingsplan med förslag till åtgärder som syftar till att uppnå målen i del 1. Det är alltså den del som talar om hur vi ska nå målen. Arbetet med att ta fram del 2 pågår.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-31