Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lekplatser

Stadsträdgården i Gävle

I Gävle kommun finns det 96 allmänna lekplatser. Oftast är de placerade i någon av kommunens parker och grönområden. Den största lekplatsen finns i Stadsträdgården. Samhälls-byggnad Gävle ansvarar för underhåll av de flesta lekplatserna.

Lekplatsutredning

Den lekplatsutredning som gjordes 2007 visade att Gävles lekplatser inte var anpassade till dagens samhälle. Många lekplatser var dessutom små och slitna och riktade sig främst till barn under skolåldern. Utredningens förslag var att hälften av dagens lekplatser görs större och får ett mer attraktivt utbud. Den andra hälften av lekplatserna tas bort efterhand för att underhållet ska fungera bra.

Här kan du se våra lekplatser

Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster

Rust och tillgänglighet

Många lekplatser i Gävle kommun har rustats och flera har dessutom tillgänglighetsanpassats. Några av de lekplatser som har tillgänglighetsanpassats i olika grad är: Korpvägen i Sörby, Södra Sätraängarna i Sätra och Oskarsparken på Söder. Tillgänglighetsanpassningen fortsätter efterhand som lekplatserna rustas. Under 2015 får lekplatserna i Stenebergsparken och Stadsträdgården en upprustning.

Lekredskap byts ut i Stadsträdgården
I början av sommaren 2016 kommer några lekredskap tas bort vid Stadsträdgårdens stora lekplats. De håller på att bli gamla och dåliga och tas bort av säkerhetsskäl. Senare under sensommaren eller hösten kommer de att ersättas med nya lekredskap.

Säkerhet och tillsyn

Vid lekplatserna i Gävle utförs tillsyn en gång i veckan. Luckring av sandytor sker ett par gånger varje sommar. En gång om året gör en besiktningsman en noggrannare säkerhetskontroll av lekredskapen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-15