Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Våld i nära relationer

Våld i en nära relation är mellan makar, sambor, särbor, före detta partner, föräldrar och barn och mellan släktingar.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Läs mer om vad våld kan vara.

Det kan också vara så att man inte får bestämma själv hur man ska gå klädd och vilka man ska umgås med? Man kan vara övervakad, kontrollerad och hotad av sin familj och släktingar? Utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast man inte vill? Tvingas dölja din sexuella läggning?
Då kan man vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld och hedersbrott.
Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hjälp och stöd

Det finns hjälp och stöd att få för dig som upplevt och/eller är utsatt för våld i en nära relation och för dig som utsätter någon för våld i en nära relation. Du kan kontakta socialtjänsten, polisen och frivilliga organisationer för att få hjälp och stöd. Är det akut ring 112.

Socialtjänst Gävle

Polisen

Besök polisstationen eller ring 114 14. Är det akut ring 112.

Föreningar/organisationer

Är du kvinna kan du kontakta kvinnojouren Blåklockan eller Kvinnofridslinjen för råd och stöd.

Är du man kan du kontakta Stickan - krismottagningen för män för råd och stöd. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-01-29