Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer

Rådgivning, krisbearbetning och samtalsstöd för dig som är utsatt, har upplevt eller utövat våld i en nära relation. Besöken på mottagningen är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Vi vänder oss till

  • vuxna utsatta för våld av närstående,
  • vuxna som utsätter närstående för våld,
  • barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld av närstående.

Vi erbjuder

  • rådgivning,
  • krisbearbetning,
  • samtalsstöd och behandling.

Vi riktar oss till dig som har behov av att

  • komma ut ur våldet
  • sluta använda våld
  • ta kontroll över din situation
  • som vuxen bearbeta dina upplevelser för att kunna må bättre.
  • som barn eller ungdom få möjlighet att bearbeta dina upplevelser av våld.

Vad är en nära relation?

Våld i nära relationer är mellan makar, sambor, särbor, före detta partner, föräldrar och barn och mellan släktingar.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse, ekonomiskt utnyttjande och hedersrelaterat våld och förtryck.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara svek, trakasserier, förnedring, kontroll, social isolering, kränkningar, hot, och förstörelse av ägodelar.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, slag, nyp, sparkar, fastbindning och användning av olika former av vapen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är alla oönskade sexuella handlingar, sexuellt ofredande, trakasserier och våldtäkt.

Försummelse

Den utsatte får inte det stöd och hjälp denne är i behov av. Får inte tillräckligt med mat, dryck, hjälp med personliga hygienen, felaktig medicinering och liknande. Speciellt bland äldre och de med en funktionsnedsättning.

Ekonomiskt utnyttjande

Ekonomiskt utnyttjande kan vara stöld av pengar och värdesaker, utpressning, förskingring och liknande.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Den som blir utsatt får sitt livsutrymme kraftigt begränsat på olika sätt. Ofta är det flera personer i nätverket som är involverade i utövandet av våldet och förtrycket. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-21