Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hedersvåld, heder

Är du utsatt för våld, hot, kränkningar av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld och förtryck?

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar, syskon och/eller andra släktingar? Är du utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill? Tvingas du dölja din sexuella läggning?
Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Om hedersbegreppet

Heder står för något positivt; att ha ett erkännande. Detta är ett erkännande som individen får av andra, utifrån sitt sammanhang. En sådan kollektivistisk samhällskultur kan beskrivas som en kultur där individens självständighet och egna rättigheter är underordnat gruppens förväntningar och krav.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern.

Både kvinnor, män, flickor och pojkar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta socialtjänsten eller polisen i Gävle för att få råd, stöd och hjälp om du är/blivit utsatt för hedersvåld, hedersbrott. Är det akut ring 112.

Socialtjänst Gävle

Polisen

Besök polisstationen eller ring 114 14. Är det akut ring 112.

Läs mer om heder och hedersbrott

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet kan du läsa om heder
och på dinarättigheter.se finns också information om hedersrelaterat förtryck och våld.

I högerspalten på denna sida - under rubriken "Relaterad information" hittar du fler länkar om heder, hedersrelaterat våld och förtryck och hedersbrott.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-21