Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Våld och hot

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också handla om heder, så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödtelefon angående våldsbejakande extremism

Känner du oro för att någon du känner till är på väg att dras in våldsbejakande extremism? Då kan du ringa Röda korsets stödtelefon 020 – 100 200. Numret är främst till för dig som förälder, lärare, fritidspersonal eller annan personal som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.

Mer om stödtelefon angående våldsbejakande extremism hittar du på sidan Stödtelefon angående våldsbejakande extremism 

Våld i nära relationer

Våld i en nära relationer är mellan makar, sambor, särbor, tidigare partner, föräldrar och barn och mellan släktingar.
Våld är varje handling riktad mot annan person som skadar, smärtar eller kränker. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan också handla om försummelse eller ekonomiskt utnyttjande.

Mer om våld i nära relationer hittar du på sidan Våld i nära relationer.

Hedersrelaterat våld, hedersvåld, heder

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av din familj och släktingar? Är du utsatt för påtryckningar om att gifta dig, fast du inte vill? Tvingas dölja din sexuella läggning?
Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Mer om heder och hedersrelaterat våld hittar du på sidan Hedersvåld, heder.

Hatbrott

Hatbrott är brott som beror på gärningspersonens negativa inställning till sexuell läggning, hudfärg, religionstillhörighet, nationellt eller etniskt ursprung. Du måste inte tillhöra någon av dessa grupper för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker att gärningspersonen utsätter dig i tron att du tillhör någon av grupperna.

Mer om hatbrott hittar du på sidan Hatbrott.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen. I akuta fall, ring 112.
Anmälan gör du för att barnets situation ska kunna utredas utifrån dessa misstankar. Utredningen har fokus på det bästa för barnet.

Mer om vad och hur du gör hittar du på sidan Misstanke om barn som far illa.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-29

Rapport om våld i nära relationer i Gävle kommun

"Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma" redogör för resultatet från en medborgarundersökning om utsatthet för våld i nära relationer. Undersökningen genomfördes i Gävle kommun år 2014. Läs rapporten

Gävle kommuns arbete mot våld i nära relationer

En rapport om Gävle kommuns arbete för att uppnå det fjärde nationella jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Läs rapporten

Utvärdering av våldsmottagningen 2016

FoU (Forskning & utveckling) Gävleborgs utvärdering av Öppenvårdsmottagningens specialiserade verksamhet för våld i nära relationer. Läs rapporten