Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Resor, transporter, besök

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrande omkostnader när du skall resa längre resor inom Sveriges gränser med allmänna kommunikationer eller inte kan nyttja allmänna kommunikationer för dina resor kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-29