Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarenheten Överförmyndarenheten i Gävle kommun arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden med att rekrytera och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i Gävle kommun.

Gode män och förvaltare är lekmän som har i uppdrag att till exempel sköta någon annans ekonomi, se till att denne har en god levnadsstandard och representera denne inför myndigheter.

Överförmyndarenheten utövar tillsyn hur gode männen och förvaltarna sköter sitt uppdrag, de kontrollerar även hur föräldrar till barn med stora/vissa typer av tillgångar förvaltar barnets pengar. Tillsynen syftar till att säkerställa att den enskildes intressen tas tillvara och sker genom till exempel granskning av ekonomisk redovisning, tillståndsgivning för större transaktioner och kontakt med anhöriga och boenden.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Läs mer om uppdraget och om hur processen för att bli god man går till här på sidan. Om du är intresserad är du välkommen att fylla i formuläret nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarnämnden

Intresseanmälan - God man/förvaltare

Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Personnummer (ååmmdd-xxxx):
Adress:
Jag vill bli god man/förmyndare till:


Har du gått utbildning för god man och förvaltare?


Om ja: Var och när gick du utbildningen?
Varför vill du bli god man/förvaltare?

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03

Nytt kapitel i föräldrabalken från och med 1 juli!

Från och med 1 juli 2017 får anhöriga viss rätt att företräda en person som inte längre kan ta hand om sin ekonomi. Den här lösningen gäller endast om svårigheten att ta hand om ekonomin kommer efter man fyllt 18 år och blivit beslutsoförmögen. Läs mer i kapitel 17 i föräldrabalken här

Ny lag från och med 1 juli!

Från och med 1 juli 2017 har du möjlighet att skriva en Framtidsfullmakt. En ny lag gör det möjligt för dig att utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet blivit beslutsoförmögen. Läs mer om ”Framtidsfullmakten” här