Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hemsta öppenvård

Kommunens beroende- och anhörigbehandling Hemsta öppenvård är till för vuxna som har alkohol-, narkotika-, läkemedels- eller spelberoende och deras anhöriga.

På Hemsta öppenvård erbjuds behandlingsmetoderna

  • 12-stegsprogrammet
  • Community reinforcement approach (CRA)
  • Återfallsprevention
  • Enskilda samtal
  • Anhörigprogrammet

12-stegsprogrammet

Programmet pågår under två års tid och har tre faser; Grundbehandling, efterbehandling 1 och efterbehandling 2.

Grundbehandlingen pågår under åtta veckor måndag-fredag klockan 09:00 – 12:00. Det finns kvinno- och mansgrupper.

Efterbehandling 1 pågår under 42 veckor. Gruppen träffas en gång i veckan på Hemsta öppenvård, mellan kl 13:30 – 15:30.

Efterbehandling 2 pågår under 52 veckor. Gruppen träffas en gång i månaden.

Community reinforcement approach (CRA)

Community reinforcement approach (CRA) är en individuellt utformad missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).
Denna manualbaserade metod är en av de behandlingar som socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar.

Återfallsprevention

Återfallspreventionen består av nio träffar en halv dag i veckan och syftar till att förebygga återfall. Kursen är manualbaserad och har grunden i kognitiv beteendeterapi.

Anhörigprogrammet

Anhörigprogrammet pågår under 13 veckor och är för dig som vuxit upp med beroende, är anhörig eller vän till någon som utvecklat ett beroende. Programmet ger dig ökad kunskap och insikt om hur du som anhörig, vän eller närstående berörs av någons alkohol/narkotikaberoende. Kanske har du ett medberoende?

Är du intresserad av att gå anhörigprogrammet så kan du ringa anhörigterapeuten på Hemsta öppenvård. Telefon 026-17 71 11 (expeditionen).

Mer information om metoder och innehåll i programmen kan man få i det Motivationsprogram som vi erbjuder under två veckor

 

 

Senast granskad 2017-12-14

Frågor kring eller oro för ditt missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel?

Kontakta då Beroendecentrum Gävle. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons missbruk är också välkomna att höra av sig. Till Beroendecentrum Gävle

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Hur du ska göra och vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller