Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Missbruk och beroende

Du som har ett beroende- eller missbruksproblem har rätt till stöd från samhället. I Gävle kommun kan du vända dig till Beroendecentrum Gävle eller till Vuxenteamet. Ungdomar kan få hjälp av Kompassen.

Rådgivning och hjälp för ungdom 15-25 år

Kompassen

Ungdomar 15–25 år, och deras föräldrar, kan vända sig till Kompassen om man har frågor kring eller har oro och vill ha hjälp för sitt bruk av alkohol eller andra droger.

Rådgivning och hjälp för vuxna

Beroendecentrum Gävle

Vuxna kan vända sig till Beroendecentrum Gävle om man har frågor kring eller har oro och vill ha hjälp för sitt bruk av alkohol, läkemedel eller narkotika. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta Beroendecentrum Gävle.

Hemsta öppenvård

Hemsta öppenvård är kommunens öppenvård för vuxna som har alkohol-, narkotika-, läkemedels- eller spelberoende samt deras anhöriga. Behandlingen som ges har sin grund i 12-stegsprogrammet och sker i grupp, men enskilda samtal kan ges när så behövs.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-21