Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Så här ansöker du

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du skriftligt till Samhällsbyggnad Gävle, adress står på blanketten. Du hittar blanketten i menyn till höger. Du kan också ringa 026-17 80 00 så skickar vi blanketten till dig.

Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Plan- och uppställningsritningar
  • Ritningar över bostaden före respektive efter ändring

Ansökningsblankett

Du fyller i ansökan i alla fält enligt anvisningarna, preciserar vilka åtgärder du ansöker om bidrag för, skriver under och bifogar bilagor. Om du har en god man eller om någon annan skriver under din ansökan åt dig bifogar du ett registerutdrag om ställföreträdarskap eller en fullmakt på att personen får företräda dig.

Medicinskt intyg

Du måste alltid bifoga ett aktuellt medicinskt intyg till din ansökan. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig person. I intyget ska det framgå att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder kan intyget kompletteras med ett åtgärdsförslag.

Anbud, offert eller kostnadsberäkning

Vid större eller avancerade anpassningar behöver du ta in minst tre offerter. Bifoga kopior av dem i din ansökan. Du kan kontakta valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärderna på ett fackmässigt sätt.

Ritningar över bostaden

Vid omfattande inredningsarbeten, till exempel i kök, kan du behöva bifoga planritningar och uppställningsritningar. Om det är fråga om ändrad planlösning ska du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter ändringen.

Ansöka om bidrag i efterhand

Normalt ansöker du om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen om bostadsanpassningsbidrag hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter att en åtgärd utförts. Det kan dock vara svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om du ansöker om bidrag i efterhand. Observera att ROT-avdrag inte kan nyttjas samtidigt med bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. Kontakta Gävle kommuns kundtjänst på telefon 026-17 80 00 eller skicka e-post till bostadsanpassning@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10