Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

När du fått ett bifall

Om beslutet är ett bifall eller delvis bifall betyder det att du fått ja på hela eller delar av din ansökan. I beslutet står vilka åtgärder du har beviljats bidrag för och hur stort bidraget är.

Beställning och genomförande av din anpassning

 • Du beställer själv anpassningen och sluter avtal med en valfri entreprenör med F-skattsedel som kan utföra åtgärden på ett fackmässigt sätt. Konsumenttjänstlagen är tillämplig. Konsumentverket rekommenderar att ett skriftligt avtal upprättas. Om du har frågor kan du kontakta kommunens konsumentvägledare.
 • Du kontaktar själv din fastighetsägare om du bor i hyres- eller bostadsrätt för att fråga om åtgärden får utföras.
 • Du tar själv reda på om bygglov eller anmälan för större åtgärder krävs och vid behov ansöker du själv om detta hos kommunens bygglovavdelning.
 • Du ser till att de anpassningar som utförs uppfyller krav på tillgänglighet enligt gällande bygglagstiftning. Entreprenören bör ha kunskap om lagen och vi rekommenderar att du alltid frågar om det.
 • När anpassningen är utförd betalar du fakturan till entreprenören med ditt bidrag.
 • Du ansvarar för att kontakta entreprenören för korrigeringar om du inte är nöjd med resultatet. Du tar själv hjälp av kommunens konsumentvägledare vid behov.
 • Du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet om du beviljats bidrag till tekniskt avancerad utrustning, till exempel hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter.
 • Om du ansökt om bidrag i efterhand och du fått ROT-avdrag på fakturan för anpassningen ansvarar du för att korrigera det med Skatteverket.

Om du vill utföra arbetet själv

Du kan bara få bidrag för materialkostnaden om du eller någon hushållsmedlem utför anpassningen själv. Bidrag lämnas inte för värdet av arbetet. Normalt är det bara vid mindre åtgärder, till exempel byte av golv och tapeter, som det kan bli aktuellt med eget arbete. Vid större och mer komplicerade åtgärder krävs att anpassningen blir utförd på ett fackmässigt sätt.

Utbetalning av ditt bostadsanpassningsbidrag

 • Bidraget betalas ut till dig efter att anpassningen är utförd.
 • Du redovisar att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet genom att skicka in kopia på fakturan till oss.
 • Vi ser till att betala ut ditt beviljade bidrag till dig innan fakturan från entreprenören har förfallit. Det är därför viktigt att du begär 30 dagars betaltid på fakturan när du beställer arbetet.

Om du inte är nöjd med arbetet

Om du inte är nöjd med resultatet av anpassningen kontaktar du den entreprenör du anlitat och meddelar vad som behöver rättas till. Det är konsumenttjänstlagen som gäller för arbetet. Vid behov kan du få hjälp av kommunens konsumentvägledare.

Underhåll och reparation

Du äger själv den anpassning som du fått bidrag för. Du bör räkna med egna utgifter för underhåll och eventuella reparationer av anpassningen eftersom bidrag inte kan lämnas för alla sådana kostnader. Som regel täcks exempelvis inte skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll av bidrag. Du kan ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag, till exempel hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter.

Försäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet om du beviljats bidrag till tekniskt avancerad utrustning, till exempel hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt råder vi dig att kontakta din fastighetsägare när det gäller försäkring för hissar och dörrautomatik.

Om du har frågor eller behöver hjälp

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver vägledning och hjälp. Du når oss på telefon eller e-post under kontorstid och vi tar kontakt med dig om du lämnar ett meddelande.

Vi strävar efter att ge dig en rättssäker och objektiv hantering av ditt ärende med ett positivt bemötande. Vi svarar på frågor och vägleder dig under hela processen tills bidraget har betalats ut.

Viktigt att tänka på

 • Fråga alltid din fastighetsägare om du får utföra anpassningar.
 • Ta reda på om det behövs bygglov eller anmälan för anpassningen.
 • Anlita en entreprenör med F-skattsedel som kan utföra ett fackmässigt arbete.
 • Begär 30 dagar på fakturan.
 • Se till att gällande bygglagstiftning följs.
 • ROT-avdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag.
 • Du äger din anpassning själv och kan i vissa fall behöva teckna försäkring för den.
 • Du är ansvarig för underhåll och reparation av din anpassning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10