Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Boendestöd

Boendestöd är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd stödjer dig i din vardag så du kan leva så självständigt som möjligt.

Vem kan få boendestöd?

Du som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (dock ej autismliknande tillstånd) kan få boendestöd.

Det krävs att du har en aktuell kontakt med psykiatrin och att funktionsnedsättningen påverkar flera livsområden samtidigt. Biståndshandläggaren bedömer om du uppfyller dessa kriterier.

Boendestödjarna stöttar dig i vardagen

Personalen motiverar och stödjer dig i din vardag så att du kan känna dig trygg i ditt hem, klara ditt eget dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt som möjligt. 

Dina behov och önskemål ligger som grund för vilket stöd du kan få och beslutas av kommunens biståndshandläggare. Du kan beviljas besök flera gånger per dygn eller någon gång per vecka.

Du fåren egen kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman planerar tillsammans hur du vill ha ditt boendestöd. Det ni kommer överens om skrivs ner i en genomförandeplan.

Boendestöd kan omfatta personlig omvårdnad, service och ledsagning

Med boendestödjarnas stöd tränar du på att utifrån dina egna förutsättningar själv klara av att sköta t ex ditt hem och dina dagliga rutiner.

Personlig omvårdnad

Omvårdnad kan vara till exempel stöd med att göra sig klar för dagen eller natten, äta och sköta personlig hygien. Den som har behov av omsorg dygnet runt kan få stöd eller tillsyn på natten.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och träning

Om du behöver hälso- och sjukvård ska du precis som vanligt vända dig till den hälsocentral du har valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp med mediciner kan utföras om du samtidigt är beviljad annat stöd.

Det är Region Gävleborgs primärvård eller kommunens hemsjukvård som har ansvar för rehabilitering. Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras på uppdrag av fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut.

Service

Service är stöd som behövs för att hålla ditt hem i ordning. Det kan vara stöd med städning, tvätt, inköp, ärenden och måltider.

Städning och tvätt

Vanligtvis kan du få stöd med städningen av ditt hem på en yta som omfattar två rum och kök. Städning innefattar till exempel att damma, dammsuga, torka golv och städa badrum. Det kan också vara annat som behövs för att hålla hemmet i ordning, till exempel blomvattning.

Vid behov kan personalen stödja dig att göra sådant som att frosta av frysen, rengöra spisfläkt och torka ur skåp. I städning ingår stöd vid fönsterputs en gång per år för maximalt två rum och kök.Du kan få stöd att tvätta dina kläder, lakan och handdukar, sortera tvätt och stryka.

Inköp och ärenden

Stöd vid inköp ges vanligtvis en till två gånger per vecka i närmaste mataffär, till apotek normalt varannan vecka och till post och bank en gång per månad.

Mat och måltider

Personalen stödjer dig att göra i ordning frukost och kvällsmål och vid lunch eller huvudmål att värma färdiglagad mat eller laga mat. Du kan också få stöd med dukning, disk och att göra rent efter måltiden.

Ledsagning

Du kan få ledsagning till och från olika aktiviteter eller för att till exempel besöka tandläkaren. Personalen kan också stödja dig att ta kontakt med träffpunkter, föreningar och volontärer.

Avgift

Du betalar ingen omvårdnadsavgift. 

Mer information och ansökan

Ansökan om boendestöd görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävles biståndsenhet, tel.026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig omdu har frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03