Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hjälp i hemmet

Ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan medföra att man behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv . Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Stöd till äldre

Stödet kan till exempel vara i form av hemtjänst. Hemtjänsten kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad eller hushållssysslor. Anhöriganställda kan utföra hemtjänstinsatserna för en närstående person som blivit beviljad hjälp i hemmet.

Den som behöver kan få trygghetstelefon för att enkelt kunna kalla på hjälp. På natten finns natt- och larmverksamhet som svarar på larm och sköter hemtjänstinsatser. Vid dagverksamheter erbjuds aktiviteter och gemenskap med andra.

Personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till en hälsocentral för att få vård kan få hemsjukvård i det egna hemmet.

Ibland kan korttidsvistelse eller avlösningsvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Personligt stöd är hjälp i hemmet för personer med bland annat utvecklingsstörning eller autism. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för den som är upp till 65 år och har stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Även personer med funktionsnedsättning kan ansöka om att få trygghetstelefon.

Ibland kan korttidsvistelse eller avlösningsvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

Personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till en hälsocentral för att få vård kan få hemsjukvård i det egna hemmet. 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Den som tycker att det är svårt eller jobbigt i kontakten med olika myndigheter kan få hjälp med det av ett personligt ombud.

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd vänder sig till dig som är anhörig eller vän till en person som har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.

Anhörigstöd omfattar Anhörigcenter , en plats för gemenskap med andra anhöriga. Anhörigcenter anordnar bland annat anhöriggrupper för stöd och samtal, föreläsningar och aktiviteter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-01

Fixarteamet

Fixarteamet erbjuder kostnadsfria servicetjänster till personer som är 75 år och äldre och/eller yngre med funktionsnedsättning. Fixarteamet

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivtrafik på egen hand eller att förflytta dig kan du ansöka om färdtjänst och särskilt parkeringstillstånd. Färdtjänst och parkeringstillstånd