Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hälso- och sjukvård

Två kvinnliga läkare.

Här hittar du bland annat information om Gävle kommuns hälso- och sjukvårdsansvar, hemsjukvård och hjälpmedel. Du kan också läsa om Patientnämnden som hjälper dig om du har synpunkter eller klagomål på den kommunala vården.

Ansvarsfördelning mellan kommun och region

Gävle kommun har tillsammans med Region Gävleborg en ansvarsfördelning för hälso- och sjukvård till dig som bor i Gävle.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är vårdbesök i hemmet för personer som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till en hälsocentral.

Hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera har rätt till en bedömning av dina behov.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) svarar för den medicinska kvaliteten och säkerheten inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar.

Patientnämnden

Patientnämnden hjälper dig om du inte får gehör för dina synpunkter eller klagomål inom den kommunala vården.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-24