Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gifta sig

Foto från Enneska salongen

Äktenskapet är könsneutralt, det vill säga ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Här hittar ni information om hur man gifter sig borgerligt.

Tidigare kunde två personer av samma kön registrera partnerskap, men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om man inte väljer att omvandla registrerat partnerskap till ett äktenskap.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen. Tid för vigsel bokas med varje enskild vigselförrättare (namn och kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida).
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Man kan ha egna vittnen med sig eller så vigselförrättaren ordna vittnen (under kontorstid).

Hinder mot äktenskap

I svensk lag finns följande hinder mot äktenskap:

  • Ålder - du som är under 18 år får inte gifta dig utan tillstånd.
  • Släktskap - ni som är nära släkt får inte gifta er med varandra.
  • Du som redan är gift får inte ingå nytt äktenskap. Detsamma gäller om du är registrerad partner enligt tidigare lag.

Hindersprövning

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås. Ansökan om hindersprövning görs hos skatteverket.

Avgift

Avgiften är 500 kr och betalas in på plusgiro 14808-0. Skriv 31311-1845-1301-100, datum för vigsel och era initialer i meddelanderaden.

Avgiften kan också betalas på Gävle kommuns kundtjänst/Turistcenter, Drottninggatan 22 i Gävle. Öppet vardagar 08.00-17.00.

Ta med kopia på betalningen till vigselförrättaren.    

Vigselförrättare

Boka en tid med någon av vigselförrättarna:

Monika Andersson
Arbete 010-486 06 37, mobil 070-559 26 33
monickan@hotmail.com
www.hogtidsbyran.se
 
Tommy Berger
Mobil 070-283 30 88
tommy_r_berger@hotmail.com

Lena Lundgren Rörick
Bostad 026-18 66 88, mobil 070-418 74 82
lena_christina.lundgren_rorick@gavle.se

Anéa Elfving
Mobil 070-518 43 40
aneelf57@gmail.com

Elin Lundgren (förrättar inga vigslar under maj-september 2018)
Mobil 070-865 43 14
elin.lundgren@gavle.se

Peter Bergström
Mobil 072-209 65 10
peter.bergstrom@gavle.se


 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-12