Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Ledsagarservice

Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad.

Vem kan få ledsagarservice?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan beviljas ledsagarservice. För att få ledsagarservice måste den som ansökt omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Ledsagarservice anpassas efter dina behov

Ledsagarservice är en personlig service som anpassas efter dina behov. Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller kanske bara ta enpromenad. Ledsagare rekryteras av Omvårdnad Gävle i samråd med dig.

Så fungerar det att ha en ledsagare

Ledsagaren stödjer dig i första hand till och från fritidsaktiviteter i ditt närområde. Ni kan göra kortare resor om ni kommit överens om det. Din ledsagare ger viss personlig omvårdnad och hjälper dig vid måltider utanför hemmet. Du och din ledsagare bokar själva in ledsagartillfällen, högst de timmar som du har beviljats per månad.

Ledsagare kostar inget

Det kostar inget att ha en ledsagare men du betalar dina kostnader vid aktiviteter och resor. Omvårdnad Gävle står för ledsagarens omkostnader vid aktiviteter utanför ditt hem enligt gällande riktlinjer.

Mer information och ansökan

Ansökan om ledsagarservice görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävles biståndsenhet, tel. 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-16