Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad

Bostad med särskild service där omvårdnad, service samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår, kan utformas på två sätt: servicebostad eller gruppbostad.

Servicebostad

Servicebostäder består av lägenheter som ligger i vanliga hyreshus. Det finns träffpunkt och gemensamma utrymmen nära din lägenhet om du vill träffa andra. Du kan få kontakt med personal dygnet runt.

Gruppbostad

Gruppbostäder består av fem till sex lägenheter med gemensamma utrymmen. Du kan få kontakt med personal dygnet runt. Vid några gruppbostäder har personalen särskild kompetens, till exempel kring autism eller teckenspråk.

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad ger personer med svår funktionsnedsättning tillgång till lägenhet utan fast bemanning, där den fysiska miljön är direkt anpassad efter den enskildes behov. Assistansersättning kan utgå för boende i särskilt anpassad bostad.

Ansökan

För att ansöka om bostad med särskild service, kontakta biståndshandläggare.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-15