Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Funktionsnedsättning, handikapp

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här finns samlad information om det stöd kommunen erbjuder, till exempel särskilt boende, personlig assistans eller hjälp i hemmet.

 Vem kan få stöd?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder på grund av av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.
  • Personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Vilket stöd finns?

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av följande insatser:

Lagar som styr vilket stöd du kan få

Rätten till insatserna prövas både enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Har du en varaktig funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande och som kräver omfattande stöd och service, kan du ha rätt till insatser enligt LSS.

Du som behöver stöd i vardagen och inte kan få dina behov tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället. Då kan du ansöka om stöd enligt SoL

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS

Insatser som beslutas enligt LSS är avgiftsfria. Du betalar egenavgifter, till exempel hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor till och från daglig verksamhet.

Insatser enligt SoL

För insatser som beslutas enligt SoL betalar du generellt en omvårdnadsavgift. Om du själv deltar utifrån din egen förmåga kan du efter en biståndshandläggares bedömning få avgiftsbefrielse, helt eller delvis.

Läs mer om avgifter.

Ansök om insats

Du som har behov av stöd i vardagen måste göra en ansökan om insats.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivtrafik på egen hand eller att förflytta dig kan du ansöka om färdtjänst och särskilt parkeringstillstånd. Läs mer om färdtjänst och parkeringstillstånd

Fixarteamet

Fixarteamet erbjuder kostnadsfria servicetjänster till personer som är 75 år och äldre och/eller yngre med funktionsnedsättning. Fixarteamet