Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer. Här hittar du information om detta.

Adoption

Information om adoption.

Alkohol och droger 

Stöd och hjälp för vuxna, unga och deras föräldrar

Anhörigstöd 

För dig som vårdar eller har stor omsorg om en anhörig eller annan närstående.

Avlösarservice 

Föräldrar till ett barn eller ungdom som har en funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice.

Faderskap, föräldraskap

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Fastställande av faderskap och föräldraskap görs hos Familjerättsenheten.

Familjecentral Andersberg

För blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år inom Hälsocentral Andersbergs upptagningsområde.

Familjecentral Sätra

För blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-6 år inom Hälsocentral Andersbergs upptagningsområde.

Familjerådgivning

Hjälp för makar, sambor och familjer som har problem och svårigheter i sina parförhållanden eller andra nära relationer.

Familjestödet

Råd, stöd och hjälp till föräldrar och barn (0-20 år). Till oss kommer alla sorters människor med både små och stora bekymmer.

Nätverksmöten 

Möten där man bjuder in viktiga personer som finns runt en familj, en person, ett barn eller ungdom för att gemensamt dela sina tankar och prata om det som är bekymmersamt. Man hjälper varandra att tänka och blir då klokare tillsammans.

Separation, skilsmässa 

Funderar du/ni på att skiljas eller har du/ni redan bestämt er?

Vårdnad, boende, umgänge 

För föräldrar som har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge.

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer 

Rådgivning, krisbearbetning och samtalsstöd för dig som är utsatt, har upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-30