Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Våld och övergrepp

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller far illa på annat sätt. Det kan innebära att någon till exempel slår barnet, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar eller luggar det.

Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld.

Psykiskt våld

Psykiskt våld betyder att ett barn systematiskt, oftast under lång tid utsätts för till exempel nedvärderande omdömen, hårda bestraffningar, förlöjligande, avvisande eller utfrysning. Även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar att fara illa.

Att barn tvingas se eller höra våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld och hot om våld förekommer ofta kan också göra att ett barn far psykiskt illa.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Läs mer om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.se

Behöver du någon att prata med?

Ungdomsmottagningen

Elevhälsan

Socialtjänsten

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03