Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Grinden

För barn och ungdomar som lever i familjer där det finns alkohol, droger, psykisk sjukdom eller där det förekommer våld.

Grinden arbetar med stödverksamhet för barn och ungdomar, 6-20 år, som lever eller har levt i familjer där missbruk, psykisk sjukdom, våld eller svåra separationskonflikter är en del av vardagen.

Vi är en kostnadsfri, frivillig serviceinsats. På Grinden för vi inga journaler. De föräldrar som har barn på Grinden erbjuds även att gå i föräldragrupp. I föräldragruppen ligger fokuset på föräldraskapet och föräldrarna kan i mötet med andra utbyta erfarenheter och få stöd i att vara förälder.

På Grinden får barnen/ungdomarna möjligheten att träffa andra barn som upplevt liknande situationer. När det är jobbigt i en familj är det vanligt att barnen och ungdomarna känner sig ensamma, annorlunda, ledsna och rädda. De kan också känna sig arga och maktlösa. De är ofta oroliga för sina föräldrar och vad som ska hända och då kan det vara svårt att koncentrera sig på andra saker, t.ex skolarbete och kompisar.

På Grinden får man träffa andra barn som varit med om liknande saker och känna sig mindre ensam. Gruppen ger möjligheter att stärka självkänslan och att känna hopp inför framtiden.

Här på Grinden får barnen/ungdomarna uttrycka sig fritt i samtal, lek, pyssel m.m., allt utifrån barnens egna intressen och livssituationer. Vi pratar om hur det kan vara att leva i en familj med dessa svårigheter och problem samt saker som skola, kompisar, framtid och annat som känns viktigt i livet. Självklart fikar vi och har roligt tillsammans. Barnen träffas två timmar en gång i veckan efter skolan. Grupperna äger rum terminsvis.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-30

Vill du bli kontaktad av Grinden?

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Fyll i kontaktformulär