Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Barn med särskilda behov, funktionsnedsättning

Barn och unga med funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd och omsorg för att få vardagen att fungera bra. Vilket stöd du kan få bestäms efter en bedömning av just dina behov.

Vad är funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning betyder att man på något sätt har en nedsatt förmåga. Funktionsnedsättningar kan vara fysiska. Det betyder att man kan ha svårt att till exempel använda och styra sin kropp.

Funktionsnedsättningar kan också vara psykiska. Då kan man till exempel ha svårt att tänka, att tankarna blir virriga, eller så kan man ha svårt att koncentrera sig på att göra saker eller veta hur man ska vara tillsammans med andra.

Funktionsnedsättning och funktionshinder - vad är skillnaden?

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker. Funktionshinder uppstår på grund av omgivningen eller andras förväntningar på hur man ska fungera.

Om det bara finns trappor och höga trösklar i i ett hus, uppstår funktionshinder för den som har svårt att gå. Om man får en broschyr med bara skriven text i, uppstår funktionshinder för den som har svårt att läsa eller förstå och ta in information.

Vad kan man få för stöd?

Barn och unga med funktionsnedsättning kan ansöka om olika stödinsatser. Om du går i skolan kan du genom elevhälsan få tillgång till olika former av stöd för att underlätta din vardag i skolan.

Känner du att du inte har det bra hemma och att det finns problem i din familj så kan du kan vända dig till exempel Ungdomsmottagningen eller Socialtjänsten för att få hjälp. Läs mer om vart du kan vända dig om du har problem i familjen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-20