Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Stöd och hjälp till barn och ungdom

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket?

Akut hjälp

I akuta nödsituationer när det är fara för livet ska man ringa telefonnummer 112.

Andra viktiga kontaktuppgifter för stöd och hjälp i olika situationer, som till exempel Barnens hjälptelefon, jourhavande kompis, Ungdomsmottagningen på nätet med flera.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att se vilka verksamheter, inom kommunen och regionen (det som tidigare hette landsting), som du kan vända dig till vid olika problem:

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns till för ungdomar upp till 23 år. Till ungdomsmottagningen kan man gå för att få svar på frågor och hjälp med många saker som rör hur det är att vara ung.

Mer om ungdomsmottagningen

Elevhälsan

Genom elevhälsan har du som är elev i skolan tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål.

Till Elevhälsan

Grinden

För barn och ungdomar som lever i familjer där det finns alkohol, droger, psykisk sjukdom eller där det förekommer våld.

Till Grinden

Kompassen

Frivillig rådgivning och behandling för ungdomar 15-25 år, och deras föräldrar, som upplever att livet påverkas av alkohol/droger.

Till Kompassen

Socialtjänsten

Barn, ungdomar och familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Kanske är du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Men det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten som hjälper dig vidare.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-21

Få koll på Soc