Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Familj, barn och ungdom

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför flera former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten.

Stöd och hjälp till barn och ungdom

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Har du problem i skolan? Mår du dåligt? Känner du dig otrygg i familjen? Dricker du eller någon i din närhet för mycket?

Till sidan om stöd och hjälp till barn och ungdom

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Till sidan om stöd till familjen

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller hjälper någon i din närhet av olika anledningar, till exempel på grund av långvarig sjukdom, ålder, missbruk eller ensamhet.

Till Anhörigstöd

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-30