Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Försörjningsstöd, socialbidrag

Du som bor och vistas i Gävle har rättighet att ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, då dina inkomster inte räcker till för att försörja dig och din familj eller om det inte kan tillgodoses på annat sätt.

Regler

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du kanske har rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan eller pension från Pensionsmyndigheten?

I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna.
Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också söka bistånd till annat du behöver.

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall. Försörjningsstödets storlek påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.   

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd i Gävle kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med socialtjänstens försörjningsstöd. Du ska även kontakta dem om du vill ha mer allmän information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ansöker du för första gången så kontaktar du socialtjänstens mottagningsenhet på telefon 026-17 80 00 för en första bedömning.

Om du efter denna bedömning vill söka ekonomiskt bistånd skickar socialtjänstens mottagningsenhet en utredningsblankett hem till dig som du ska fylla i och lämna/skicka in. Efter att försörjningsstöd har fått din blankett får du tid för besök hos en handläggare.

Om du redan har en handläggare på socialtjänstens försörjningsstöd

Har du redan en handläggare på socialtjänstens försörjningsstöd så kontaktar du henne/honom.

Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt till försörjningsstöd?

Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har även rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

Tycker du att beslutet är felaktigt?

Om du har sökt försörjningsstöd och fått ett beslut från socialtjänsten som du tycker är felaktigt  så kan du överklaga beslutet. Ett överklagande innebär att domstolen prövar om socialtjänstens beslut är riktigt.

Hur överklagar jag?

Ett överklagande ska vara skriftligt och du måste överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet. Någon särskild blankett behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel.

Överklagandet ska skickas till Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle. Socialtjänsten skickar sedan vidare din överklagan till domstolen om inte beslutet ändrats.

Behöver du hjälp med att överklaga är socialtjänsten skyldig att ge dig hjälp.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-19

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Hur du ska göra och vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller.