Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Ekonomi, socialbidrag

Om man behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan man till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin.

Budget- och skuldrådgivning

Konsumentvägledningen ger ekonomisk rådgivning, råd och tips på hur man gör en budget och hjälper till att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hos dem kan man få budget- och skuldrådgivning och hjälp med att söka skuldsanering.

Socialbidrag, försörjningsstöd

Socialbidrag är ett ekonomiskt stöd som man kan få från kommunen om man har ekonomiska problem. Man kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Bidrag till anpassning av bostaden 

Om man får en skada eller en sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan man ansöka om bidrag för att anpassa sitt hem. Man kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att till exempel ta bort trösklar, bygga om badrum eller sätta upp en rullstolsramp hemma.

Fonder

Ensamstående kvinnor, äldre personer och personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning kan söka pengar ur kommunens fonder.

God man, förvaltare, förmyndare

Om man inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, på grund av till exempel ålderdom, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller att man är omyndig, kan man få hjälp med att sköta ekonomin och att bli företrädd i olika situationer. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-19