Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Begravning, strö ut askan

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Begravning, även kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av den avlidne.

Kyrklig begravning

Ungefär 80% av de som dör i Sverige har en kyrklig begravning. Då har man en begravningsgudtjänst, oftast i en kyrka eller i ett kapell, som leds av en präst tillhörande Svenska kyrkan. En kyrklig begravning kan även äga rum i en frikyrka, till exempel pingstkyrkan, eller i en katolsk eller en ortodox kyrka. Om man ej är medlem i den Svenska kyrkan, eller om man ej har döpts, har man inte rätt till att få en kyrklig begravning.

Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar. Man har då full frihet när det gäller val av musik, vem som ska vara begravningsförrättare med mera. En borgerlig begravning kan ske i allmänna gravkapell eller på annan plats, inom- eller utomhus.

Information om borgerlig begravning finns att få hos begravningsbyråer.

Om man inte tillhör något trossamfund
eller har en annan religion?

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Söka tillstånd om att strö ut askan

Hos Länsstyrelsen kan man söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person. Till Länsstyrelsen kan man också vända sig när det har uppstått oenighet vid exempelvis gravsättning och där medling inte lyckats. Kyrkomyndighetens beslut kan då överklagas till Länsstyrelsen.


 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03