Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsboanmälan handläggs av socialtjänsten, så kontakta Socialtjänst Gävle för information och blanketter.

När kan man göra en dödsboanmälan?

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

När kan en dödsboanmälan inte göras?

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Dödsboanmälan handläggs av socialtjänsten.
För information och blanketter kontakta Socialtjänst Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03