Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Boenden, särskilda

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som behöver omvårdnad och service dygnet runt kan ansöka om lägenhet i ett särskilt boende.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt för äldre personer när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst.

Gruppboende och serviceboende

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om lägenhet i gruppboende eller serviceboende.

Gruppbostad och servicebostad

Personer med olika funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada, kan ansöka om gruppbostad eller servicebostad.

Vad är skillnaden mellan gruppboende/gruppbostad och serviceboende/servicebostad?

Förutom att boendetyperna är avsedda för olika målgrupper, så finns också skillnader i hur de är utformade.

Gruppboenden och gruppbostäder är utformade med ett antal mindre lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. I gruppboenden och gruppbostäder finns fast bemanning som ska tillgodose de boendes stöd- och servicebehov vid alla tider på dygnet.

Serviceboenden och servicebostäder består av ett antal lägenheter i vanliga bostadsområden. Lägenheterna  ligger ofta samlade i samma hus eller i kringliggande hus. De boende kan tillkalla personal dygnet runt.

Serviceboenden och servicebostäder är ett mellanläge mellan ett självständigt boende och gruppboende eller gruppbostad.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-18