Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Äldre

När du blir äldre kan du behöva stöd och hjälp för att klara din vardag. Här hittar du information om vilket stöd kommunen erbjuder till äldre personer och deras anhöriga.

Hjälp i hemmet

Äldre personer ska ges möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det kan innebära att man får hjälp av hemtjänst, till exempel med personlig omvårdnad eller olika typer av service. Den som behöver kan få trygghetslarm för att kalla på hjälp. På natten finns natt -och larmverksamhet som svarar på larm och sköter hemtjänstinsatser.

Ibland kan korttidsvistelse eller avlösningsvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Om funktionsnedsättning, skada eller sjukdom gör att din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar hemma kan du ansöka om bostadsanpassning.

För gemenskap och aktiviteter finns dagverksamheter,som är ett komplement till hemtjänst. Du kan också besöka träffpunkter för seniorer.

Ansök om hjälp i hemmet.

Särskilt boende, vård- och omsorgsboende

För den som har behov av omvårdnad och service dygnet runt finns särskilt boende, vård- och omsorgsboende.

En ansökan om lägenhet i särskilt boende kan bli aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Ansök om lägenhet i vård- och omsorgsboende.

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor omsorg om en anhörig person eller annan närstående.

Anhörigcenter är en mötesplats där du kan träffa andra i liknande situation som dig.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-27

Resekort 65+

Är du folkbokförd i Gävle och har fyllt 65 år? Då kan du resa fritt med alla X-trafiks bussar inom Gävle kommun, under vissa tider på dygnet. Läs mer om Resekort 65+

Fixarteamet

Fixarteamet erbjuder kostnadsfria servicetjänster till personer som är 75 år och äldre och/eller yngre med funktionsnedsättning. Fixarteamet

Äldreomsorg på finska

Gävle kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det betyder bland annat att du som talar finska har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska. Läs om finskt förvaltningsområde