Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Starta företag

Du som funderar på att starta eget företag kan få gratis rådgivning och utbildning. Dessutom kan du gå på informationsträffar med till exempel myndigheter och banker.

Samverkansmodell

Inom Gävle kommun arbetar vi med en samverkansmodell, Etablera, som har i syfte att ge dig som blivande företagare den bästa servicen. Modellen är ett samarbete mellan kommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors. Verkar du i en annan kommun än Gävle och behöver stöd hänvisar vi dig till respektive kommuns hemsida.

Vi kan erbjuda dig gratis och konfidentiell rådgivning, du kan få gå på starta eget-kurser och du kan delta i seminarier och personliga företagsuppföljningar. Vi erbjuder även informationsträffar i samarbete med bland andra Skatteverket, revisionsbyråer, försäkringsbolag och banker för att ge dig bättre förutsättningar att lyckas.

Stöd de tre första åren

Från start och tre år framåt följer vi dig som entreprenör genom att finnas till hands som rådgivare och bollplank i företagets olika faser. Av erfarenhet vet vi att de tre första åren ger en ganska tydlig bild av företagets verksamhet och dess möjligheter till utveckling i framtiden.

Andra möjligheter att få stöd

Starta kooperativt företag

Är ni flera som vill starta eget tillsammans, ett kooperativt företag, kan du vända dig till Coompanion. De arbetar med och stödjer er som är intresserade av kooperativt företagande, företagsformen ekonomisk förening, småföretagssamverkan och sociala företag  genom att erbjuda kostnadsfria rådgivningar. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Coompanions hemsida.

Kvalificerad affärscoachning, kontakter och kapital

Är du en driven entreprenör med en idé som passar den internationella marknaden? Movexum är Gävleborgs företagsinkubator. En inkubators arbete går ut på att fånga upp och hjälpa entreprenörer och bolag som har en innovation med potentialen att växa sig stor. Hos Movexum hittar du en kreativ miljö för att växa och utvecklas med din innovation. Till din hjälp får du stöd från riktiga proffs och tillgång till kompetens och kontakter som hjälper dig att ta ditt företag ut på en internationell marknad. Läs mer på www.movexum.se.

Finansiering och innovationsrådgivning

Almi företagspartner i Gävleborg erbjuder bland annat finansiering, innovationsrådgivning och IFS nyföretagarerådgivning. Almi är en regional företagspartner som finns nära kunden, med ett rikstäckande nätverk och ett globalt perspektiv. De erbjuder även ett mentorsprogram. Mer information och kontaktuppgifter finner du www.almi.se 

Hjälp till unga företagare

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för dig som är gymnasieelev mellan 16 och 20 år. Som UF-företagare får du stöd och hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Under ett läsår får du uppleva ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Läs mer på deras hemsida, www.ungforetagsamhet.se/gävleborg.

Resursstöd för studenter

Drivhuset är en resurs för studenter oavsett utbildningsområde eller var i processen de befinner sig. Drivhuset erbjuder kostnadsfri och konfidentiell vägledning där du får hjälp med att bolla och utveckla din affärsidé. Mer information hittar du på http://www.gavleborg.drivhuset.se/

Rådgivning kring att starta och driva företag

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell rådgivning i att starta och driva företag. De vänder sig till blivande och nya företagare. Mer information och kontaktuppgifter finner du på  www.nyforetagarcentrum.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-14