Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Socialtjänst Gävle

 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se
  E-posten öppnas regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar. Tänk på att om du gör en anmälan till oss via din e-postadress så är du inte anonym.
 • Post Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle.
 • Fax 026-64 48 92.

Mottagningsenheten

Det är Mottagningsenheten du kontaktar/besöker när du
söker hjälp eller vill göra en anmälan:

 • Besök Ruddammsgatan 2 i Gävle.
  Öppet helgfri:
  Måndag–fredag kl. 08.0012.00 och 13.0017.00*.
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl.16.00.
 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se (Tänk på att om du gör en anmälan till oss via din e-postadress så är du inte anonym).
 • Post: Mottagningsenheten, Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle.
 • Fax 026-64 48 92.

Socialjouren - när socialtjänsten har stängt

Kontakta socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Socialjourens telefonnummer och telefontider.

Receptioner

Skomakargatan 6

Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna och Rehab/Integration, Utredningsenhet Barn, Utredningsenhet Ungdom och Utredningsenhet Vuxen:

 • Besök Skomakargatan 6 i Gävle.
  Öppet helgfri:
  Måndag–torsdag kl. 08.0011.45 och 12.45–17.00*
  Fredag kl. 08.00–11.45 och 12.45–16.00*
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl. 16.00 måndag–torsdag
  och kl. 15.00 på fredagar.

 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se

Skeppargatan 15A

Familjestödet, Familjerättsenheten, Familjehemsenheten, Förvaltningsledningen med Staben,  Rekryteringsenheten, Kompassen, Tillståndsenheten, Öppenvårdsenhet Barn och familj:

 • Besök Norra Skeppargatan 15A i Gävle.
  Öppet helgfri
  Måndag–torsdag kl. 08.0011.45 och 12.4517.00*
  Fredag kl. 08.0011.45 och 12.4516.00*
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl. 16.00 måndag–torsdag
  och kl. 15.00 på fredagar.
 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se

Verksamheter A-Ö

Du kan skicka e-post till alla verksamheter på adressen
socialtjanst@gavle.se

Barnahus Gävleborg
Boendeenheten, 026-17 80 00.
Brottsförebyggarna i Gävle (BIG)

Ensamkommande barn Utsluss, 026-17 80 00.

Familjeboendet, 026-17 84 55.
Familjecentral Andersberg  
Familjecentral Sätra 
Familjehemsenheten 
Familjerådgivningen 
Familjerättsenheten  
Familjestödet
Fältgruppen
, 026-17 80 00  
Försörjningsstöd, socialbidrag

Grinden 

Hemsta öppenvård 
Hemstagården, 026-17 91 53. 

Kompassen
Kontaktpersoner

Mottagningsenheten, Ruddammsgatan 2, 026-17 80 00.

Nova, 026-17 98 78.

Sesam, Vallbacksgatan 8, 026-17 24 58.
Socialbidrag, försörjningsstöd
Socialjouren
Socialnämnden
Stallgatan, 026-12 88 24.
Stödboendeenheten, 026-17 80 00.

Tillståndsenheten

Utredningsenhet Barn, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.
Utredningsenhet Ensamkommande barn, Kyrkogatan 4, 026-17 80 00.
Utredningsenhet Ungdom, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.
Utredningsenhet Vuxen, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.

Öppenvårdsenhet Barn och familj, Norra Skeppargatan 15A,
026-17 80 00.
Öppenvårdsenhet Vuxen, Norra Slottsgatan 8, 026-17 80 00.
Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer

Chefer

Förvaltningschef, socialchef

Mats Collin
Telefon 026-17 80 00, e-post socialtjanst@gavle.se

Biträdande förvaltningschef:
Lars Lodin
Telefon 026-17 80 00, e-post socialtjanst@gavle.se

Avdelningschefer

 

Politiker i Socialnämnden

Socialnämndens ordförande, ledamöter och ersättare

Namn- och kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-10-21

Misstanke om barn som far illa?

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen Mer om hur du gör en orosanmälan

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller.