Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Samhällsbyggnad Gävle

Samhällsbyggnad Gävle
Postadress: 801 84 GÄVLE
Besöksadress: Kyrkogatan 22
Telefon 026-17 80 00 växel, fax 010-451 60 04
E-post: samhallsbyggnad@gavle.se

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Roland Nilsson (M), tel. 026 - 17 80 40
E-post: roland.nilsson@gavle.se

Vice ordf. Kjell Helling (L), tel. 026-17 93 94 alt. 070 - 653 43 32 
E-post: kjell.helling@gavle.se
 

Sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden

Anita Ivarsson, tel 026-17 82 18
E-post: anita.ivarsson@gavle.se

Ordförande Jävsnämnden

Ordförande Pia Jansson (M), tel. 070 - 585 13 04
E-post: pia.b.jansson@gavle.se

Vice ordf. Azad Taher (L), tel 073 - 369 13 90
E-post: azad.taher@hotmail.com 

Sekreterare Jävsnämnden

Lena Arnberg, tel 026-17 80 05
E-post: lena.arnberg@gavle.se 

Förvaltningschef 

Eva Jackson, telefon 026-17 96 13

Kommunikationsansvarig

Mattias Bergström, telefon 026-17 82 49

Avdelningar

Administration

Administrativ chef Tuija Otterstam, telefon 026-17 96 05

Bygglov

Bygglovschef Åsa Larsson, telefon 026-17 89 65

Fysisk planering

Planchef Ulrica Olsson, telefon 026-17 83 76

Gata och park

Gata- och parkchef Karl Blad, telefon 026-17 84 41

Lantmäteri och Geografisk Information

Avdelningschef, Tommy Köhn, telefon 026-17 83 70
Lantmäterichef, Karin Linjer, telefon 026-17 83 46

Mark och exploatering

Mark- och exploateringschef Jan Karlgren, telefon 026-17 83 81

Miljö- och hälsoskydd

Tillförordnad miljöchef Patrik Gustavsson, telefon 026-17 83 17

Trafik och tillstånd

Trafik- och tillståndschef Helena Werre, telefon 026-17 82 56

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29