Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Omvårdnad Gävle

Postadress: Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 GÄVLE
Besöksadress: Hamiltongatan 22
Tfn: 026-17 80 00, fax 010-157 97 10
E-post: omvardnad@gavle.se

Ordförande Omvårdnadsnämnden

Anders Jansson (M)
E-post: anders.jansson@gavle.se
Telefon: 026-17 87 61, mobil: 070-084 08 96. 

tf Förvaltningschef

Lena Isokivelä
E-post: Lena.Isokivela@gavle.se
Telefon: 026-17 91 39

Område/ansvar

Biträdande förvaltningschef

Lena Isokivelä,
E-post: lena.isokivela@gavle.se 
Telefon: 026-17 91 39 

Kommunikationschef

Marina Norrman
E-post: marina.norrman@gavle.se 
Telefon: 026-17 89 34

Chef Myndighet

Katarina Stistrup
E-post: katarina.stistrup@gavle.se 
Telefon: 026-17 82 82

Biståndschef - SoL

Ingela Söderlind
E-post: ingela.soderlind@gavle.se
Telefon: 026-17 90 75

Biståndschef - LSS/SoL/Avgifter

Britt-Inger Ärfström
E-post: britt_inger.arfstrom@gavle.se
Telefonnummer: 026-17 90 52

Tf. biståndschef - vårdplaneringsteam/kundtjänst/korttids-och boendesamordning

Helena Jansson 
E-post: helena.b.jansson@gavle.se 
Telefon: 026-17 94 10, 026-17 87 87

Chef Ordinärt boende

Anneli Lindblom
E-post: anneli.lindblom@gavle.se
Telefon: 026-17 72 49

Chef Vård- och omsorgsboende

Anette Falk
E-post: anette.falk@gavle.se 
Telefon: 026-17 72 69

Chef Funktionsnedsättning

Margaretha Eriksson
E-post: margaretha.eriksson@gavle.se
Telefon: 026-17 98 29

Chef Verksamhetsstöd

Ewa Molarin
E-post: ewa.molarin@gavle.se
Telefon: 026-17 89 79 

Chef Förebyggande verksamhet

Stina Nordström
E-post: stina.nordstrom@gavle.se  
Telefon: 026-17 89 21 

Ekonomichef

Rolf Hammar
E-post: rolf.hammar@gavle.se
Telefon: 026-17 93 05

HR-chef

Anita Bjurström
E-post: anita.bjurstrom@gavle.se
Telefon: 026-17 87 45

Nämndsekreterare

Lena Wigg
E-post: lena.wigg@gavle.se
Telefon: 026-17 88 13

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Lisa Hartung
E-post: lisa.hartung@gavle.se
Telefon: 026-17 83 62

Ulrica Carlsson
E-post: ulrika.carlsson@gavle.se
Telefon: 026-17 89 38

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Ulla Hamrén
E-post: ulla.hamren@gavle.se
Telefon: 026-17 89 01

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29

Kontaktuppgifter till Omvårdnads-
nämnden

I Förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i Omvårdnadsnämnden. Kontaktuppgifter i Förtroendemannaregistret