Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle
Postadress: Box 603, 801 26 Gävle
Telefon 026 -17 80 00
E-post nag@gavle.se

Nämndsordförande

Morgan Darmell (M)
morgan.darmell@gavle.se 
070-084 09 11  

Förvaltningschef

Magnus Höijer
magnus.hoijer@gavle.se
026-17 96 82

Enhetschefer

Arbetsmarknadsenheten

Björn Häägg
bjorn.haagg@gavle.se
026-17 97 50

Enheten för daglig verksamhet (EDV)

Ann-Helen Dahlqvist
ann-helen.dahlqvist@gavle.se
026-17 99 68

Näringslivsenheten

Johan Tunhult
johan.tunhult@gavle.se
026-17 80 15

Vuxenutbildningen

Kajsa Wiklund
kajsa.wiklund@gavle.se
026-17 93 04

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29