Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Postadress: 801 84 Gävle
Telefon 026-17 80 00, fax 026-12 54 56
E-post gavle.kommun@gavle.se

Förvaltningschef / Chefsjurist

Helén Åleskog,
e-post helen.aleskog@gavle.se, telefon 026-17 81 50

Administrativ chef

Anna-Karin Wågberg Sperring,
e-post anna-karin.wagberg_sperring@gavle.se, telefon 026-17 80 16

Ekonomi- och finanschef

Martin Svaleryd,
e-post martin.svaleryd@gavle.se , telefon 026-17 81 08

Kommunikationschef

Johan Adolfsson,
e-post johan.adolfsson@gavle.se, telefon 026-17 80 06

IT-chef

Anders Olsson, 
e-post anders.olsson@gavle.se, telefon 026-17 81 31   

HR-chef

Maria Rosén,
e-post maria.1.rosen@gavle.se , telefon 026-17 84 96

Planeringschef

Lars Wedlin,
e-post lars.wedlin@gavle.se, telefon 026-17 91 63  

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29