Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vad vill Gävle kommun?

Gävle kommun arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att vi bland annat arbetar aktivt med folkhälsa och tillgänglighet.

Samhällsplanering, tillväxt, infrastrukturprojekt och byggande är också oerhört viktiga delar i vårt uppdrag.

Allt detta utgår från vår vision, Vision 2025. Visionen fungerar som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern och hur livet ska se ut i Gävle år 2025.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-06