Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

POSOM

Psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor och störningar.

Gävle kommun har stödgrupper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), som kan kallas in av ansvariga inom kommunen eller andra ansvariga enligt beslut av POSOMs ledningsgrupp.

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOMs stödgrupper är då ett stöd för de inblandade.

Stödgruppernas organisation och uppgifter

Stödgrupperna bygger på nätverk inom kommunens stadselar och består av de funktioner som till vardags tar hand om människor i kris. Dessa funktioner är kommunen (socialtjänsten, skolan och omvårdnad), primärvården, kyrkan och frivilligorganisationen Röda Korset.

Stödgruppernas uppgifter är att upprätta kriscentrum och stödja dem som kommer till kriscentrum genom att

  • "lätta på trycket" - psykiskt omhändertagande,
  • lösa praktiska problem - socialt omhändertagande,
  • och ge information.

Det finns stödgrupper i Centrum/Sätra, Bomhus/Brynäs/Söder/Andersberg, Hille/Strömsbro, Valbo, Hedesunda och Hamrånge

Ledningsgruppens organisation och uppgifter

Alla funktioner, som är representerade i stödgrupperna, har en representant i POSOMs ledningsgrupp. Vid behov upprättar ledningsgruppen en ledningplats i Socialtjänst Gävles lokaler på Skomakargatan 6.

Ledningsgruppens uppgifter är att

  • utveckla POSOM genom att upprätta handlingsplaner,
  • samordna utbildningsverksamheten för stödgrupperna,
  • och vid olyckor och störningar leda och samordna stödgruppernas verksamhet. 

 Är du intresserad av att vara med i en stödgrupp?

Vi behöver engagerade människor som är villiga att möta människor i kris och som är medvetna om sina egna starka och svaga sidor.

Att vara med i en stödgrupp bygger på frivillighet. Du som vill engagera dig i en POSOM-stödgrupp förankrar ditt engageman hos din arbetsgivare. Detta ger dig möjlighet till engagemang utan att du behöver lida någon ekonomisk förlust. Du får kontinuerlig utbildning för ditt uppdrag.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse?

Ring eller skicka e-post till

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-12

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid kris och olycka. Läs mer om 113 13