Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Säkerhet och kris

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Gävle kommun känner dig trygg och säker.

För att möjliggöra detta samarbetar vi regelbundet med en rad aktörer som till exempel Brottsförebyggande rådet (Lokala BRÅ), Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Polisen.

Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckor och i det skadeavhjälpande skedet för att begränsa följderna av de som inträffar.
Inom de kommunala förvaltningarna finns resurser att tillgå för att hjälpa de som drabbas i krissituationer och vid extraordinära händelser.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Trygghets- och säkerhetsarbetet kan beskrivas inom följande områden:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Skydd mot olyckor
  • Krishantering

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-15

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid kris och olycka. Läs mer om 113 13