Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bemötandeombudsmannen

Har du positiva eller negativa synpunkter på kommunens verksamheter eller på det bemötande du fått i din kontakt med kommunen? Oavsett vad din synpunkt gäller är du välkommen att kontakta Gävle kommuns bemötandeombudsman.

Kontakta bemötandeombudsmannen

Bemötandeombudsmannen är en del av Gävle kommuns kundtjänst. Du kan lämna din synpunkt genom att använda vår e-tjänst eller genom att kontakta Gävle kommuns kundtjänst, till exempel via e-post, telefon eller ett personligt besök.

Kundtjänst ser till att din synpunkt eller ditt klagomål kommer till rätt verksamhet eller person inom Gävle kommun. 

Så här hanterar vi din synpunkt

Alla synpunkter som kommer till bemötandeombudsmannen blir registrerade i Gävle kommuns kundtjänstsystem. Kundtjänst fördelar synpunkten till berörd verksamhet inom kommunen och du får svar på din synpunkt inom fem arbetsdagar.

Du kan välja att framföra din synpunkt utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Sekretess

Om din synpunkt eller ditt klagomål innehåller personliga uppgifter gäller sekretesslagen. Om de inte innehåller personliga uppgifter hanteras de som allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-29