Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Allmänna val

Val till riksdag, kommun- och landsting sker i Sverige var fjärde år och val till Europaparlamentet sker var femte år. Under 2014 var det val till både riksdag, kommun- och landsting och till Europaparlamentet.

Val till riksdag, kommun- och landsting

Grunden för den svenska demokratin är allmänna och fria val. Val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september var fjärde år. Val till riksdag, kommun- och landsting hölls söndagen den 14 september 2014.

Läs mer om valet till riksdag, kommun- och landsting 2014

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls var femte år i maj eller juni. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Val till Europaparlamentet hölls söndagen den 25 maj.

Läs mer om valet till Europaparlamentet 2014

Folkomröstningar

Förutom de allmänna valen kan det ske folkomröstningar i olika frågor. Dessa kan både vara på nationell nivå som vid valet om införnade av euron 2003, eller på lokal nivå i till exempel en kommun eller ett landsting. Läs mer om folkomröstningar.

Kommunens uppdrag vid valen

Kommunerna har ett stort ansvar vid valen. I varje kommun finns en valnämnd som ansvarar för genomförandet av valen. De utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och ansvarar för förtidsröstningen. De ansvarar också för den preliminära rösträkningen på valnatten.

Förutom kommunen har valmyndigheten och Länsstyrelsen ett stort ansvar vid val. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för den slutgiltiga rösträkningen.

Valmyndigheten är en central förvaltningsmyndighet för val och har ett övergripande ansvar för genomförandet av val- och folkomröstningar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03