Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Så här kan du påverka

I Gävle kommun kan du vara med och påverka genom att bland annat genom att lämna en e-petition, ställa en fråga under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

E-petitioner

Under våren 2018 införs istället så kallade e-petitioner. Det blir då möjligt att lämna förslag på Gävle kommuns hemsida som öppnas upp för röstning. Om förslaget får tillräckligt många röster kommer det tas upp för politisk behandling.

Läs med om kommunfullmäktiges beslut här.

E-petitioner ersätter möjligheten att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag som har lämnats före 1 januari 2018 kommer att behandlas enligt de tidigare reglerna om medborgarförslag.

Förslag som lämnas in till kommunen innan e-petitionerna är på plats kommer att tas upp för behandling av kommunstyrelsen.

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges paus i förhandlingarna, i regel cirka 13.30, besvaras frågor från allmänheten. Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. För svar krävs att frågeställaren är närvarande.

Frågor lämnas till:

Gävle kommun, Kommunledningskontoret
Diariet
Drottninggatan 22
801 84 Gävle
Ring: 026 -17 81 01 eller 026 - 17 81 03
Skicka e-post: kommunstyrelsen@gavle.se

Frågor till ett visst sammanträde skall vara inlämnade senast onsdagen veckan före sammanträdet.

Rösta i kommunalvalet

I Sverige genomförs val den andra söndagen i september på kommunal nivå vart fjärde år. Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag i Sverige. Det går till på samma sätt som val till riksdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-09