Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Lättare att påverka med e-petitioner

10 oktober 2017 - Nyhet

Gävle kommun inför e-petitioner, en digital form av medborgarförslag, för att göra det lättare för medborgarna att påverka och göra sina röster hörda.

I och med införandet av e-petitioner kommer den som är folkbokförd i Gävle kommun att kunna skriva in sitt förslag på Gävle kommuns hemsida, gavle.se. Om förslaget får minst 50 röster under 60 dagar lyfts förslaget vidare för beredning och politisk behandling.

- Det här kommer att göra det enklare att få sin röst hörd, men också öka möjligheten att debattera förslag och uttrycka sitt gillande innan ärendet behandlats, säger Helene Åkerlind, kommunalråd (L).

E-petitionerna införs under 2018 och ersätter medborgarförslagen som funnit i Gävle kommun sen 2004.

- Det här kommer att göra att man kan samla ett starkt stöd för sitt förslag som kommer att synas tydligt i form av antal "likes", säger Helene Åkerlind, kommunalråd (L).

Tipsa andra om den här sidan