Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kommundirektörens videobloggar

Jag heter Göran Arnell och är kommundirektör i Gävle kommun. Några gånger i månaden gör jag en videoblogg där jag kommenterar något som jag tycker är viktigt, som väcker inspiration eller som är värt att uppmärksamma lite extra. Se gärna mina bloggar och dela gärna med dig av dina synpunkter. Bloggen är avsedd för chefer, men öppen för alla. 

Senaste videobloggen

Lars Wedlin ny chef på Kommunledningskontoret 2018-02-01 

Lars Wedlin är ny som Planeringschef på Kommunledningskontoret och intervjuas av kommundirektör Göran Arnell. Vad är Lars syn på Gävle och vad ser han som den viktigaste uppgiften för övergripande planering?

 

Tidigare videobloggar

Näringen - den nya stadsdelen 2018-01-23 

I slutet av 2017 skrev vi ett avtal med staten om att bygga en ny stadsdel på Näringen i Gävle. I det ingår bland annat att Ostkustbanan flyttas och att det kommer att byggas 6000 bostäder.

Vi vill bygga en komplett stadsdel, där man kan bo, arbeta och ha tillgång till offentliga verksamheter, service och handel. Viktigast i detta tidiga skede är att vi har en nära dialog med de företag som finns på området idag. Samverkan blir A och O.

Projektet är omfattande och kommer att påbörjas först år 2021 för att sedan avslutas tidigast år 2040.

 

Översiktsplan för ett Gävle som växer 2017-12-14

I måndags tog vårt fullmäktige ett jätteviktigt beslut, nämligen om Översiktsplan 2030. Den visar hur vi framåt ska använda våra mark- och vattentillgångar. Det vi vet är att Gävle kommer att växa mot 120 000 invånare 2030 men vi måste också titta ännu längre fram i tiden, ändå fram till 2050.

Vi måste bygga för ett Gävle som innehåller fler bostäder, förutsättningar för fler arbetsplatser, för omsorg och skolor och för många fler saker. Det är viktigt att vi ser på detta på kort och på mycket längre sikt och det gör vi i Översiktsplanen

 

 

Nominerade till pris som årets kommun 2017-11-24

Gävle kommun är nominerad av Universum Communications till Årets kommun 2018 för sitt långsiktiga arbete med att bygga sitt varumärke som arbetsgivare!

I motiveringen står bland annat att Gävle kommun är en förebild och en inspiratör för många kommuner och uppvisar en bred palett av möjligheter för sina medarbetare. Här berättar kommundirektör Göran Arnell och HR-chef Maria Rosén om nomineringen och vad den betyder.

 

Julen börjar i Gävle 2017-11-08

Julen börjar i Gävle 2-3 december och under hela helgen kan du uppleva världskändisen Gävlebocken på nära håll. I 50 års tid har den tretton meter höga, sju meter långa och tre ton tunga Gävlebocken varit ett givet julinslag i Gävle. 

Gävlebocken som symbol betyder jättemycket för Gävle, för besöksnäringen, för turismen och för alla som berörs av honom. Det ska vi vara stolta över. Välkommen på invigningen den 3:e december klockan 15:00.

 

Den viktiga rollen som ny chef 2017-10-25

Inom Gävle kommun så rekryterar vi ungefär 50 chefer per år. För mig är det viktigt att man som ny chef får veta att man är en del av en kommunkoncernen med våra övergripande mål, är en del av ett sammanhang och att man får ett tydligt uppdrag. Till hjälp har vi bland annat chefsprogram, utvecklingsgrupper och mentorsprogram. 

För dig som är chef idag är det viktigt att du tar åt dig de nya cheferna, hjälper dem in i de nya uppgifterna, ställer upp som mentor och ge dem en chans att bidra. Vi måste alla visa att vara chef i Gävle Kommun är roligt, intressant och väldigt viktigt. Vi har en hög målsättning, och att vara en attraktiv arbetsgivare är en avgörande faktor.

 

Gävles viktigaste plats 2017-10-05

Är det någonstans du kan möta människor i Gävle så är det på Centralstationen. Från Gävle pendlar varje dag 9 000 gävlebor ut ur kommunen för att jobba eller studera, samtidigt som lika många pendlar in till Gävle.

Vi vill därför bygga ut kapaciteten i och runt stationen och spåren vilket också öppnar upp för bostäder och näringslokaler i områdena runt omkring.

Gävle kommer att få en allt större betydelse för närområdet och Stockholm-Mälardalen. Det ser vi fram emot!

 

Chefsdagen ett avstamp mot Gävle 2030 2017-09-15

Årets chefsdag handlade om framtiden och Gävle kommuns väg mot år 2030. Vad krävs av våra 7000 medarbetare och 300 chefer för att vi ska kunna möta de ökade kraven? Hur gör vi för att få tid för våra kunder och inte fastna i arbetssamma processer? Vi har alla förutsättningar för att göra det bra.

På chefsdagen utseddes också årets arbetsplats och årets chef. Bomhus hemtjänst utseddes till årets arbetsplats och till årets chef utseddes Kia Fernlund, enhetschef för socialtjänstens boendeenhet.

 

Framtiden är temat på årets chefsdag 2017-08-24

Gävle är mitt i en spännande utveckling och tillväxt. Det ställer höga krav på hur vi arbetar, hur vi levererar våra tjänster och hur vi uppfattas. Det handlar om att förstå våra kunder men också om alla medarbetares förutsättningar att möta dem i sin vardag. Vår värdegrund visar vägen till hur vi möter invånarna och hur vi möter varandra. "Framtidens kommun för att möta Gävles tillväxt och utveckling" - det är temat på årets chefsdag.
Läs mer om chefsdagen här

 

Magnus Höijer ny förvaltningschef för Näringsliv och arbetsmarknad, intervjuad av kommundirektör Göran Arnell 2017-08-09

Sandvikenbon Magnus Höijer gör sin första vecka som förvaltningschef för Näringsliv och arbetsmarknad och blir intervjuad av kommundirektör Göran Arnell. Vilka strategiska frågor är viktigast för Näringsliv och arbetsmarknad i höst?
Här kan du läsa mer om Magnus Höijer

 

Vår verksamhet bygger på vår värdegrund 2017-06-29

Det krävs mod och vilja för att testa nya idéer och utveckla våra verksamheter. Två exempel på detta är Selggrensgården i Strömsbro och hemtjänsten i Bomhus, som belönats med både White guide-nominering och Diamantpriset 2017. Arbetsmiljön i Gävle kommun ska gynna upptäckten av nya möjligheter, därför är det allas vårt ansvar att vi värnar om grundpelarna i vår värdegrund; kvalité, samarbete och bemötande.

 

Gävle investerar över en miljard i skollokaler 2017-06-14

Skola och utbildning är en av kommunens viktiga kärnverksamheter. Dagens inspelning görs på Stigslunds skola som precis fått runt 115 miljoner kronor för att rusta sin skolmiljö. Inom de närmaste åren investerar Gävle kommun över en miljard i skollokaler.

 

Det nya Gävle växer fram 2017-05-31 

Direkt från vårt nya evenemangsområde Gavlehov. Gävle förtätas när totalt 1500 nya bostäder växer fram, mitt emellan populära Stigslund och Sätra. Tack vare våra nya arenor kommer vi kunna hålla idrottsevenemang, kongresser och events i området framöver. Kom ihåg att du kan vara med och namnge de tre nya hallarna i Gavlehovshallen. Och skriv upp datumet 17 september i kalendern, det är då vi inviger vår senaste arena.

 

Vi måste synliggöra våra medarbetare 2017-05-10

Vår verksamhet är beroende av chefer och medarbetare. Som arbetsgivare måste Gävle kommun se till att det finns god ledning och styrning, mål för verksamheten och uppföljning. Men det är också viktigt att vi synliggör våra medarbetare, därför utser vi Årets chef och Årets arbetsplats. Nomineringsperioden är öppen till 9 juni.

 

Viktigt med trovärdighet och rättssäkerhet 2017-04-25

Sveriges kommuner och landsting har släppt rapport som mäter hur kommunerna utför sin myndighetsutövning. Undersökningen handlar om besluten vi fattar i vår verksamhet. Det är viktigt att vi är trovärdiga, rättssäkra, att vi har likabehandling av alla ärenden och att medborgarna och företagarna förstår varför vi säger ja och ibland nej.

Läs mer om mätningen här 

 

Tillväxt krävs för att utveckla staden 2017-03-28

Ekonomin är bra, men det blir tuffare framöver. Våra kostnader ökar mer än våra intäkter. Tillväxten är viktig för att öka våra intäkter. Vi måste våga satsa på att investera i staden. Det ökar vår attraktion och på sikt våra skatteintäkter.

 

Enkelt, effektivt och efterfrågat! 2017-03-10

Vi måste hela tiden jobba utifrån och in. Gör vi det så kommer vi att tänka kund och medborgare när vi formar och utvecklar våra tjänster och verksamheter. Det är utifrånperspektivet som ska vägleda oss när vi gör vårt arbete enkelt och effektivt. Kundtjänsten är ett bra exempel på hur detta kan gå till och här kommer vi att se ytterligare förbättringar under det kommande året.

 

På väg mot 100 000! 2017-02-15

Gävle passerar inom kort 100 000 invånare. Vi gör det för att vi är en attraktiv stad med 167 (!) olika nationaliteter och genom att locka till oss unga vuxna och nybildade familjer i åldrarna 20-35 år. Det är bra och behövs för att skapa tillväxt och klara våra framtida utmaningar.

 

Lär känna HR-direktör Maria Rosén 2017-01-24

De kommande åren behöver vi anställa hundratals nya medarbetare varje år. Därför är kompetensförsörjning ett av våra viktigaste områden att arbeta strategiskt med, såväl som väl genomtänkta dagliga insatser. 
Vår nya HR-direktör Maria Rosén är en nyckelspelare. Du träffar henne i min senaste videoblogg.

 

Vi måste hitta talangerna för att säkra vår framtida kompetens
2016-12-16

En av våra största utmaningar är att locka till oss nya medarbetare för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Traineeprogrammet är en av många bra insatser vi gör för att locka till oss nya medarbetare. Och här måste vi alla anstränga oss för att hitta talangerna som finns därute. 

Vi alla arbetar samordnat i arbetsgivarvarumärket Vi gör Gävle kommer vi också att lyckas med det.

 

Nära samarbeten med Stockholmsregion är viktigt
2016-12-01

Gävle är starkt, men vi klarar inte allt själv. Vi måste vara en del av en större tillväxtmarknad. Vi når längre och blir starkare om vi kan arbeta med andra. Därför är vi med och ska utveckla våra samarbeten inom Stockholm Business Alliance. Du som chef måste också se hur du kan lära av och dra nytta av andra inom samarbetet. 

 

Hitta samarbeten över kommungränserna 2016-11-18

Det bor 165000 människor i Gästrikland. Alla behöver samma stöd från kommunen. Det betyder att vi kan och måste hitta samarbeten över kommungränserna för att på totalen minska våra kostnader och öka vår effektivitet och kvalitet. Jag vill att ni hittar sådana tänkbara samarbeten i era verksamheter och tar dem till er förvaltningschef. 

 

Lyft fram goda exempel från din verksamhet 2016-11-11

Det sker stora förändringar i hur vi och våra medborgare kommunicerar. Och förändringarna sker snabbt. Vi som chefer måste anpassa oss efter detta och bli bättre på att kommunicera vad som sker i våra verksamheter och lyfta fram goda exempel.

 

Om ledarskap och tid för eftertanke 2016-10-21

Direkt från Stadshuset. Det ställs allt högre krav på oss chefer, från uppdragsgivare, kunder, invånare och medarbetare. För att klara av det måste vi vara bra på att hela tiden fundera på vårt ledarskap och det kräver tid eftertanke. Jag vet att det kan vara svårt, men att om vi alla kan hitta en timme i veckan för reflektion tror jag att vi kan bli bättre ledare. 

 

Integration en injektion för Gävle 2016-10-07

Direkt från Rauma i Finland. Vi är långt ifrån ensamma om att hantera flyktingströmmarna från Syrien och andra länder. Även om våra verksamheter får det ansträngt på kort sikt, så är alla dessa människor tillgångar för Gävle på längre sikt. Nyckeln är integration, att få in dem i arbete och att utbilda dem. Gör vi det rätt blir det en injektion för hela Gävle. 

 

Utan investeringar växer inte Gävle 2016-09-23

Direkt från Business Arena i Stockholm. Gävle växer i rekordtakt. Det kräver byggbolag som är villiga att investera i Gävle. Därför är vi på Business Arena och träffar investerare. Och det ger resultat. Flera nya byggbolag har de senaste åren valt investera i Gävle för första gången.

 

Mångfald som självklar tillgång 2016-09-09

Direkt från chefsdagen den 9 september. För att klara de kommande rekryteringsbehoven måste vi bli bättre på att rekrytera bredare och se mångfald som en självklarthet på våra arbetsplatser. Vi måste också engagera våra medarbetare i att berätta om sin arbeten och verksamheter. På så sätt ökar vi attraktionen för våra arbetsplatser

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-06