Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att allmänna val och andra förekommande val/folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.

Valnämnden sammanträder följande datum år 2018:

 • 20 april
 • 1 juni
 • 12 september
 • 2 november

Samtliga nämnders sammanträdesdagar kan du se här.

Information och kontakt:

E-post: valnamnden@gavle.se

 • Roland Nilsson (M), valnämnden ordförande
  076-79 97 070
 • Helen Åleskog, Chefsjurist
  026-17 81 50
 • Petter Bergeå, utredare
  026-17 84 50
 • Ann Westholm, kommunsekreterare
  026-17 81 04

Adress: Kommunledningskontoret, Stadshuset, Drottninggatan 22, 801 84  Gävle


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-02