Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Äldre kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, upprättade före 1 januari 2018.

Kallelser 2015- 2016 samt kallelser och protokoll 2017

Kallelser från 2015-2016 samt kallelser och protokoll från 2017 hittar du här.

Protokoll 2016

Protokoll 2016-12-12
Protokoll 2016-11-21
Votering § 5 2016-11-21
Votering § 8 2016-11-21
Votering § 12 2016-11-21
Protokoll 2016-10-24
Protokoll 2016-09-26
Votering § 15 160926
Protokoll 2016-06-20
Protokoll 2016-05-23

Votering § 11
Votering § 11
Votering § 14

Protokoll 2016-04-25
Protokoll 2016-03-21
Protokoll 2016-02-22

Protokoll 2015

Protokoll 2015-12-14

Protokoll 2015-11-23
Votering 2015-11-23 § 1

Protokoll 2015-10-26

Protokoll 2015-09-28

Protokoll 2015-07-08
Votering 2015-07-08 § 1

Protokoll 2015-06-22
Votering 2015-06-22 §1
Votering 2015-06-22 § 4

Protokoll 2015-05-25

Protokoll 2015-04-27

Protokoll 2015-03-23 

Protokoll 2015-02-23

Kallelser och protokoll 2014

Kallelse 2014-12-15 (filstorlek 4 mb) Protokoll 2014-12-15
Kallelse 2014-11-24 Protokoll 2014-11-24
Votering 2014-11-24 § 12
Kallelse 2014-10-27 (filstorlek 7 mb) Protokoll 2014-10-27
Votering 2014-10-27 § 1
Kallelse 2014-09-29 (filstorlek 11 mb) Protokoll 2014-09-29
Kallelse 2014-06-23 Protokoll 2014-06-23
Kallelse 2014-05-26 Protokoll 2014-05-26
Votering 2014-05-26 § 11
Kallelse 2014-04-28 (filstorlek 15 mb) Protokoll 2014-04-28
Kallelse 2014-03-24 (filstorlek 3 mb) Protokoll 2014-03-24

Kallelse 2014-02-24
Omvårdnadsnämndens svar på
revisionsrapport 

Protokoll 2014-02-24

Kallelser och protokoll 2013

Kallelse 2013-12-16

Protokoll 2013-12-16

Kallelse 2013-11-25

Protokoll 2013-11-25

Kallelse 2013-10-28

Protokoll 2013-10-28

Kallelse 2013-09-30

Protokoll 2013-09-30

Kallelse 2013-06-17 

Protokoll 2013-06-17

Kallelse 2013-05-27

Protokoll 2013-05-27

Kallelse 2013-03-25 Protokoll 2013-03-25 
Kallelse 2013-02-18 Protokoll 2013-02-18

Material från politikerdagen den 21 oktober 2013

Elisabet Huggs presentation Joakim Lundbergs presentation Lena Hisveds presentation

Material från politikerdagen den 23 april 2013

Gästrike Återvinnare, GK GIS-avd, FPX; Lantmäteriet, Politikerdag, HIG, ISSC

Kallelser och protokoll 2012

Kallelse 2012-12-17 Protokoll 2012-12-17 
Kallelse 2012-11-26  Protokoll 2012-11-26
Kallelse 2012-10-29 Protokoll 2012-10-29
Kallelse 2012-06-18 Protokoll 2012-06-18
Kallelse 2012-05-28 Protokoll 2012-05-28
Kallelse 2012-04-23 Protokoll 2012-04-23
Kallelse 2012-03-26 Protokoll 2012-03-26
Kallelse 2012-02-20     Protokoll 2012-02-20   

Kallelser och protokoll 2011

Kallelse 2011-12-12 Protokoll 2011-12-12
Kallelse 2011-11-28 Protokoll 2011-11-28
Kallelse 2011-10-31 Protokoll 2011-10-31
Kallelse 2011-09-26 Protokoll 2011-09-26
Kallelse 2011-06-20 Protokoll 2011-06-20
Kallelse 2011-05-30 Protokoll 2011-05-30
Kallelse 2011-05-02 Protokoll 2011-05-02
Kallelse 2011-03-28 Protokoll 2011-03-28
Kallelse 2011-02-14 Protokoll 2011-02-14

Beställ kallelser och protokoll från diariet

Jag vill beställa:
Vill du ha materialet skickat via e-post eller vanlig postgång? Debitering sker vid större beställningar.

Namn:
Adress:
Postnummer:
E-post:
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-18