Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Möten, kallelser och protokoll

Under varje nämnd hittar du mötestider, kallelser och protokoll.

Kallelser publiceras till nämndsledamöter enligt respektive reglemente som normalt är cirka 5 dagar innan aktuellt sammanträde. Justerade protokoll anslås på kommunens anslagstavla enligt kommunallagen (KL5:62). Kallelse/protokoll publiceras så snart som möjligt därefter på vår hemsida

De underliggande handlingarna finns under respektive nämnds kallelse. Det är för närvarande bara vissa nämnder som publiceras. Det beror bl.a. på att handlingarna kan innehålla personuppgifter som inte får visas på Internet enligt personuppgiftslagen (PUL). Denna regel gäller till viss del även för kallelser och protokoll varför dessa ibland kommer att publiceras i redigerat skick, dvs rensat från personuppgifter.

Även sekretesslagen kan medföra begränsningar i möjligheterna att publicera allmänna handlingar över Internet.

Du kan även ta del av allmänna handlingar via vårt webbdiarium Diarium, vill du ta del av allmänna handlingar som inte publiceras eller som redigerats på grund av bestämmelserna i personuppgiftslagen kontakta respektive nämndkansli/-diarium enligt uppgift under respektive nämnd. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03